Eramaja erikujuline lippaed ja plankaed Harjumaal

Antud aialahenduse autoriks on maja arhitekt. Meie ülesanne oli etteantud joonistest teha võimalikult täpne aed. Lisaks varustada aed automaatikaga liugväravaga ning samuti ka jalgväravaga.

 

Olemasoleva plankaia pikendus:

 

Lippaia lahendus väravatega: